สโมสร
นักเตะ
การแข่งขัน
ตลาดนักเตะ
 


## ประชาสัมพันธ์ ##

    เวปบอร์ด
    แผนที่สโมสร

 
นักเตะหลัก เยาวชน แผนการเล่น ฝึกซ้อม ผลซ้อม โค้ช ย้ายทีม
แผนการเล่น
 
no.  นักเตะ ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้าจัดไม่ครบ 11 ผู้ช่วยจะจัดแทน งดจัดทีมระหว่างแข่งขัน
วิธีการเล่น   ต้องการใช้แผนนี้แข่ง